BAKED POTATO
BAKED POTATO
press to zoom
QUARTER CHICKEN PLATE
QUARTER CHICKEN PLATE
press to zoom
COBBLER
COBBLER
press to zoom
HOLIDAY HAM
HOLIDAY HAM
press to zoom
PEPPERED HAM
PEPPERED HAM
press to zoom
COMBO ORDER
COMBO ORDER
press to zoom
PARTY TRAY #4
PARTY TRAY #4
press to zoom
SIX PACK
SIX PACK
press to zoom
RIB ORDER
RIB ORDER
press to zoom